Wij staan voor uw recht

Over ons

Advorma is een dynamisch en flexibel advocatenkantoor dat streeft naar een hechte vertrouwensrelatie met de cliënt. U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak én op objectief advies en juridische bijstand op maat.

Zoekt u een partner die aandachtig naar u luistert, u deskundig én in klare taal adviseert? Dan zit u goed bij onze advocaten. Wij streven er in de eerste plaats naar problemen te voorkomen. Evengoed lossen we deze graag voor u op. Als het kan via bemiddeling, als het moet voor de rechter. Op basis van uw verhaal kiezen we de juiste tactiek en een gepaste strategie. Kortom, bij Advorma krijgt u een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een correcte vergoeding.

Complete dienstverlening
Advorma is actief in verscheidene rechtsgebieden, vooral in het Belgisch en Europees ondernemingsrecht en in het burgerlijk recht. Onze dienstverlening is compleet: we leveren gespecialiseerd advies, stellen waterdichte contracten en transactionele documenten op én staan u bij in elk geschil.

Cliënteel
Onze cliënten zijn Belgische en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, overheden en particulieren.

kantoor-advorma

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht & risicomanagement

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie de schade moet vergoeden veroorzaakt door een fout, een toerekenbaar handelen of nalatigheid. De oorzaak van schade kan erg verschillend zijn: een professionele fout bijvoorbeeld of een verkeersongeval.

Het verzekeringsrecht omvat alle regels over de verhouding tussen verzekeraar, verzekeringnemer en verzekerde. Sommige verzekeringen zijn verplicht en sterk gereglementeerd, andere kiest u vrij.

Risicomanagement is alle mogelijke bedrijfsrisico’s inschatten en identificeren én acties ondernemen om deze risico’s te verkleinen en de gevolgen ervan beheersbaar te maken.

Lees meer

Contractenrecht

Het contractenrecht beschrijft de regels voor geldige contracten en regelt de verhouding tussen de contractspartijen.

Lees meer

Intellectuele eigendom

Het intellectueel eigendomsrecht is het geheel van exclusieve rechten op bepaalde “voortbrengselen van de geest”. Het regelt dus de rechten op immateriële zaken, namelijk intellectuele en artistieke prestaties zoals muziekstukken, meubels, romans, computerprogramma’s en uitvindingen.

Lees meer

Overnames en fusies van ondernemingen (M&A)

Het geheel van regels uit het ondernemingsrecht die overnames en fusies van ondernemingen regelen.

Lees meer

Meer rechtsgebieden

Advocaten

Hecht, dynamisch, flexibel en modern. Dát zijn de kenmerken van ons team. We werken goed samen met externe deskundigen zoals bedrijfsrevisoren en forensische auditors. We treden op voor alle Belgische rechtscolleges, behalve voor het Hof van Cassatie, en in internationale rechtszaken en arbitrageprocedures.

Erelonen & kosten

Advorma streeft ernaar om van bij het begin goede afspraken te maken over erelonen en kosten, zodat u de prijs van onze juridische dienstverlening vooraf kunt inschatten. Omdat het verloop van een zaak vaak erg onvoorspelbaar is, kunnen we nooit alles vooraf ramen. Soms verloopt uw zaak vlotter dan verwacht, maar soms duiken onverwachte factoren op die het proces bemoeilijken.

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be