Wij staan voor uw recht

Over ons

Advorma is een dynamisch en flexibel advocatenkantoor dat streeft naar een hechte vertrouwensrelatie met de cliënt. U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak én op objectief advies en juridische bijstand op maat.

Zoekt u een partner die aandachtig naar u luistert, u deskundig én in klare taal adviseert? Dan zit u goed bij onze advocaten. Wij streven er in de eerste plaats naar problemen te voorkomen. Evengoed lossen we deze graag voor u op. Als het kan via bemiddeling, als het moet voor de rechter. Op basis van uw verhaal kiezen we de juiste tactiek en een gepaste strategie. Kortom, bij Advorma krijgt u een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening tegen een correcte vergoeding.

Complete dienstverlening
Advorma is actief in verscheidene rechtsgebieden, vooral in het Belgisch en Europees ondernemingsrecht en in het burgerlijk recht. Onze dienstverlening is compleet: we leveren gespecialiseerd advies, stellen waterdichte contracten en transactionele documenten op én staan u bij in elk geschil.

Cliënteel
Onze cliënten zijn Belgische en buitenlandse ondernemingen, verenigingen, overheden en particulieren.

kantoor-advorma

Rechtsgebieden

Bankrecht en financiële instrumenten

Het private bankrecht regelt vooral de verhouding tussen de bank en de consument/ondernemer. Hoewel banken over veel vrijheid beschikken, legt het bankrecht toch beperkingen op om het cliënteel te beschermen.

Financiële instrumenten is de verzamelnaam voor diverse rekeningen en beleggingsvormen zoals aandelen, obligaties, hedgefondsen…

Lees meer

Distributierecht en handelstussenpersonen

Het distributierecht regelt de wijze waarop een onderneming een distributienetwerk van haar producten of diensten kan organiseren. Het beschrijft ook de verhouding tussen de onderneming en haar distributeurs of handelstussenpersonen.

Lees meer

Overnames en fusies van ondernemingen (M&A)

Het geheel van regels uit het ondernemingsrecht die overnames en fusies van ondernemingen regelen.

Lees meer

Vennootschapsrecht, stichtingen en verenigingen

Het vennootschapsrecht regelt onder meer de organisatie van uw vennootschap en haar interne verhoudingen. Het behandelt de rechten en plichten van de aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders én het omschrijft de verschillende vennootschapsvormen.

Lees meer

Meer rechtsgebieden

Advocaten

Hecht, dynamisch, flexibel en modern. Dát zijn de kenmerken van ons team. We werken goed samen met externe deskundigen zoals bedrijfsrevisoren en forensische auditors. We treden op voor alle Belgische rechtscolleges, behalve voor het Hof van Cassatie, en in internationale rechtszaken en arbitrageprocedures.

Erelonen & kosten

Advorma streeft ernaar om van bij het begin goede afspraken te maken over erelonen en kosten, zodat u de prijs van onze juridische dienstverlening vooraf kunt inschatten. Omdat het verloop van een zaak vaak erg onvoorspelbaar is, kunnen we nooit alles vooraf ramen. Soms verloopt uw zaak vlotter dan verwacht, maar soms duiken onverwachte factoren op die het proces bemoeilijken.

Contact

Graag advies of bijstand? Contacteer ons:

Advorma Advocaten
Kontichsesteenweg 86
B-2630 Aartselaar

T +32 (0)3 877 26 00
F +32 (0)3 877 97 20
E info@advorma.be